Door notaris te veel vermelde btw op nota´s geen art. 37-btw

Een fiscale eenheid heeft in 1999 een aantal onroerende goederen verkocht aan een B.V. voor een bedrag van fl. 5,5 miljoen (€ 2.495.791,19). De koper heeft niet tegelijk met de koopsom een btw-bedrag voldaan. Ter zake van deze verkoop is door de verkoper ook geen btw op aangifte voldaan. Na het voeren van een procedure over een deel van de overeenkomst zijn partijen overeengekomen dat ter zake van de geleverde onroerende goederen € 2.495.791,19, te vermeerderen met 19% btw (€ 474.200,33) verschuldigd is. De verkoper heeft in zijn aangifte een btw-bedrag voldaan van € 102.486 voldaan. Naar de mening van de verkoper was in 1999 uit het vooruitbetaalde bedrag van € 2.495.791,19 17,5% btw (het destijds geldende btw-tarief) verschuldigd, een bedrag van € 371.714. Omdat dit bedrag buiten de naheffingstermijn valt, is naar de mening van de verkoper slechts over het verschil tussen € 474.200,33 en € 371.714 btw verschuldigd.

In hoger beroep gaat Hof Den Bosch niet in het standpunt van de fiscale eenheid mee. Op de nota’s van de notaris in 2005 staat één keer een bedrag van de koopsom en het btw-bedrag vermeld en één keer een bedrag incl. 19% btw. Deze te veel op de nota vermelde btw is naar het oordeel van het hof verschuldigd op grond van art. 37 Wet OB. Het hof stelt de inspecteur daarom in het gelijk. In cassatie heeft A-G Van Hilten de Hoge Raad geadviseerd tot eenzelfde oordeel te komen. Zij volgt het uitgangspunt van het hof dat de overmaking van het geldbedrag door de koper in 1999 een vooruitbetaling vormt voor de levering in 2005.

De Hoge Raad oordeelt echter dat het oordeel van het hof dat de indertijd niet gefactureerde en niet voldane btw bij het uitreiken van de factuur in 2005 verschuldigd is geworden aangezien op de factuur een btw-bedrag is vermeld, dat anders dan op grond van art. 37 Wet OB niet verschuldigd is geworden, onjuist is. De enkele omstandigheid dat een factuur met btw later wordt uitgereikt dan bij wet is voorgeschreven, brengt niet met zich mee dat sprake is van het melding maken van btw op een factuur in de zin van art. 37 Wet OB. Daarnaast staat in de wet ter zake van de ontvangst van een vergoeding geen tijdstip vermeldt waarop de factuur uiterlijk moet worden uitgereikt. De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep van de fiscale eenheid gegrond en verwijst de zaak voor verdere behandeling naar Hof Arnhem-Leeuwarden.

Via Door notaris te veel vermelde btw op nota´s geen art. 37-btw | Belastingen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s