Aftrek btw op kosten onroerend goed deels baseren op omzetverhouding en deels op werkelijk gebruik niet toegestaan

Het aftrekbare deel van de btw op kosten voor een ‘gemengd gebruikte’ onroerende zaak moet worden bepaald aan de hand van het werkelijke gebruik of op basis van de omzetverhoudingen van de activiteiten die in de onroerende zaak worden ontplooid. De Hoge Raad heeft vandaag (10 januari 2014) geoordeeld dat het niet is toegestaan om bij de berekening van het ‘werkelijke gebruik’ voor een gedeelte uit te gaan van het werkelijke gebruik op basis van objectieve en nauwkeurig gegevens (vierkante meters) en voor het overige gedeelte (in casu de gemengd gebruikte ruimten) uit te gaan van de omzetverhouding.

Voor het hanteren van het ‘werkelijke gebruik’ als maatstaf, moet volgens de Hoge Raad het werkelijke gebruik van het goed als geheel in aanmerking worden genomen. Ondernemers die hun werkelijke gebruik tot nu toe op deze wijze hebben berekend, raden wij aan contact met ons op te nemen om de bespreken wat er eventueel zou moeten worden gedaan.

Via belastingnieuws.nl – Aftrek btw op kosten onroerend goed deels baseren op omzetverhouding en deels op werkelijk gebruik niet toegestaan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s