EU Hof: Reisbureau heeft geen recht op BTW-teruggaaf over verleende korting

Het Hof van Justitie EU heeft op 16 januari geoordeeld dat de beginselen met betrekking tot de verlaging van de maatstaf van heffing voor de BTW uit het Elida Gibbs-arrest niet van toepassing zijn op prijskortingen die door reisbureaus worden verleend.

Ibero Tours GmbH is een Duits reisbureau dat reisdiensten aanbiedt die door reisorganisatoren zijn samengesteld. Om de verkoop van de reizen te bevorderen, verleent Ibero Tours kortingen op de prijs van de reizen aan de afnemers. De korting die Ibero Tours verleent, komt niet ten laste van de reisorganisator, maar van Ibero Tours zelf.

Ibero Tours draagt vervolgens de BTW af over de prijs die ze aan de reisorganisator betaalt, en houdt geen rekening met de door haar verleende korting. Volgens Ibero Tours heeft zij recht op een BTW-teruggaaf over het verschil tussen de BTW over haar provisie zonder aftrek van de korting van de prijs van de reis en de BTW over de provisie die na aftrek van die korting resteert. De Duitse rechter heeft prejudiciële vragen in deze zaak gesteld.

Het EU Hof oordeelt dat de in het Elida Gibbs-arrest (24 oktober 1996, nr. C‑317/94) vastgestelde beginselen voor de bepaling van de maatstaf van de BTW-heffing niet van toepassing zijn wanneer een reisbureau, dat optreedt als tussenpersoon, op eigen initiatief en op eigen kosten, aan de eindverbruiker korting verleent op de hoofddienst, die wordt verricht door een touroperator. Het EU Hof overweegt daarbij dat de touroperator in casu niet de eerste schakel in een keten van handelingen is, aangezien hij zijn diensten rechtstreeks aan de eindverbruiker verstrekt en Ibero Tours slechts optreedt als tussenpersoon bij die enkele handeling.

Ibero Tours verstrekt vervolgens op haar beurt een dienst – bemiddeling – die volledig verschilt van de door de touroperator verstrekte dienst. Ook wijst het EU Hof er nog op dat de touroperator geen korting verleent, aangezien Ibero Tours hem in elk geval de overeengekomen prijs moet betalen, ongeacht de eventuele korting die zij de reiziger verleent.

Via EU Hof: Reisbureau heeft geen recht op BTW-teruggaaf over verleende korting • Accountancy Nieuws.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s