Opiniestuk Richard Cornelisse – ‘Te Hoge Risico’s, Te Weinig Controle’

KEY Group new logo long
Wereldwijd dalen de tarieven voor directe belastingen en stijgen die van indirecte belastingen. Voor een multinational gaat het al snel over een bedrag van meer dan vijf miljard Euro aan indirecte belastingen dat door de boeken stroomt. Toch zijn volgens Big4 surveys de controlemechanismes op deze cijfers nog steeds ontoereikend. Een fout in de boeken kan een aanzienlijke naheffing en hoge boete opleveren. Maar erger nog: een vergissing van één procent kan het verschil zijn tussen winst of verlies bij een multinational.
Het opiniestuk gaat over de urgentie en noodzaak van een geïntegreerde aanpak. Het legt uit dat zowel ‘bottom up’ (tussen Indirect Tax Functie en Head of Tax) als ‘top down’ (door meer geïntegreerde dienstverlening van de Big4) acties moeten plaatsvinden om daadwerkelijk verandering te realiseren. Interessante nieuwswaarde is ook de huidige werkwijze binnen Big4 zelf en de verkeerde veronderstelling van de CFO daarbij.

Opinie

Wereldwijd dalen de tarieven voor directe belastingen en stijgen die van indirecte belastingen. Voor een multinational gaat het al snel over een bedrag van meer dan vijf miljard Euro aan indirecte belastingen dat door de boeken stroomt.

Toch zijn volgens Big4 surveys de controlemechanismes op deze cijfers nog steeds ontoereikend. Een fout in de boeken kan een aanzienlijke naheffing en hoge boete opleveren.

Maar erger nog: een vergissing van één procent kan het verschil zijn tussen winst of verlies bij een multinational.

Uit ondermeer de global bench mark study on VAT / GST 2013 van KPMG onder multinationals (klanten en relaties) blijken de meesten daarvan nog geen effectieve VAT/GST management te hebben ontwikkeld. Controles op indirecte belastingen zijn een ondergeschoven kind. De studie ziet ook weinig verandering optreden.

Vergelijkbare big4 surveys constateren dat de belastingdienst, door innovaties op het gebied van technologie, steeds beter haar controletaak kan uitvoeren. De kans dat de belastingdienst in de nabije toekomst met naheffingsaanslagen en boetes zal komen, door fouten in de aangiften bij indirecte belastingen, neemt dan ook met de dag toe.

Bijzonder is dat er bij grote bedrijven nauwelijks wordt gereageerd. CFO’s hebben in deze zware tijd veel aan hun hoofd en indirecte belastingen hebben geen prioriteit.

Er moeten keuzes worden gemaakt over budgetten voor interne controle en omdat indirecte belasting van oudsher minder aandacht krijgt, zullen ze dat in tijden van crisis ook niet ineens meer krijgen.

De belangrijkste reden dat indirecte belasting minder aandacht krijgt is omdat deze heel anders geadministreerd wordt dan directe belastingen. Er zijn nauwelijks KPIs vastgesteld voor VAT/GST en de CFO kijkt, aangegeven door de Head of Tax, veelal uitsluitend naar direct belastingen waar het gaat om het beheersen van belastingrisico’s.

De Indirect Tax Functie hoef je niet te vertellen dat ze te weinig mankracht en te weinig budget krijgen om hun taak optimaal uit te voeren, maar zij weten vaak niet hoe ze dit kunnen veranderen en hoe ze het op de agenda van de CFO kunnen krijgen.

De Head of Tax haalt zijn informatie vooral bij corporate finance en minder binnen de organisatie. Het is juist hier waar de indirecte belastingen worden geadministreerd en dus moet opereren.

Vaak is dus voor de Head of Tax niet dagelijks zichtbaar hoe kwetsbaar de controle is op indirecte belastingen. Als de Head of Tax en de Indirect Tax Functie weten hoe ze beter kunnen samenwerken zullen ze dat ook beter voor het voetlicht kunnen krijgen bij de CFO.

Misschien wel het meest bijzonder is dat ook de accountant nauwelijks wijst op de grote risico’s van onvoldoende controle op de indirecte belasting. Dat is enerzijds vreemd aangezien de benchmarkstudies van de belastingadviseurs van dezelfde kantoren aan de noodklok luiden.

De belastingadviestak werkt echter hoofdzakelijk op eigen klanten, waarmee persoonlijke KPIs, zoals omzet moet worden gerealiseerd en hebben hiervoor een eigen tariefstructuur.

De accountants werken daarnaast in hun concurrentieslag met scherpe tarieven waarbij dure interne uren voor controle op indirecte belastingen maar beperkt worden opgevoerd. Het kost heel veel geld om interne kennis in te huren en dat is er niet altijd in economische moeilijke tijden.

Gevolg van een en ander is ondertussen dat CFO er dus niet zomaar vanuit kan gaan dat alle kennis die is opgedaan binnen de muren van de grote accountancy- en belastingadvieskantoren wordt gedeeld.

Het komt er dus op neer dat zowel van binnenuit de organisatie als van buitenaf  onvoldoende signalen bij de CFO komen om aan indirecte belastingen meer prioriteit te geven.

Hoe doorbreek je die impasse?

De interne en externe stakeholders zijn allemaal schakels in het proces en als er één niet meewerkt komt er van verandering weinig terecht.

Het begint bij dat eigen accountants de surveys lezen, risico’s onderkennen en ook bespreken met de CFO. De beste uitkomst zou zijn als indirect tax standaard via audit wordt gecontroleerd óf dat een standpunt wordt ingenomen dat juist niet te doen.

Indien controle noodzakelijk is, dan zullen alle methodes en tools die door de eigen belastingadviesafdeling zijn ontwikkeld, dienen te worden ingezet om kwaliteit te borgen.

Dit beïnvloedt van buitenaf de CFO en kan top down verandering realiseren en leiden tot nieuwe instructies voor internal audit en Head of Tax.

Hierdoor kan de Indirect Tax Functie het gereedschap (mandaat, resources, budget, etc) krijgen om haar taken op een goede wijze te kunnen uitoefenen.

Door: mr. Richard Cornelisse, redacteur van Global Indirect Tax Management

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s