Leren van de Belastingdienst

KEY Group new logo long

Voor het vaststellen van de scope en het correct opzetten en uitvoeren van de steekproef is multidisciplinaire expertise noodzakelijk. Naast kennis van indirect tax is ook deskundigheid op het gebied van statistische steekproeven vereist.

Kan deze methodiek, behalve op indirect tax, ook worden toegepast op andere belastingsoorten? In het kader van Horizontaal Toezicht hanteert ook de Belastingdienst de term ‘single audit’ : het tegelijkertijd controleren van alle relevante belastingsoorten zoals winstbelasting, omzetbelasting, loonheffing, douaneheffingen et cetera.

De overheid heeft aangegeven de komende jaren meer boekenonderzoeken te laten plaatsvinden en de verwachting is dat de Belastingdienst daarbij meer zal teruggrijpen naar inhoudelijke toetsing van transacties in plaats van voornamelijk te beoordelen of de processen in orde (lijken te) zijn. Gezien de hoge mate van effectiviteit lijkt een statistische steekproef daarbij de meest reële onderzoeksmethodiek.

Een accountant heeft nauwelijks inzicht in het wel of niet functioneren van belastingprocessen en met de statistische steekproef kan hij met minimale kosten en maximaal resultaat feitelijk toetsen of de indirecte belastingpositie nader moet worden onderzocht of niet.

Het voordeel is dat, net als bij de belastingdienst, verificatie van transacties heeft plaatsgevonden – en dus een onderbouwd standpunt wordt ingenomen – en dat de realiteit daadwerkelijk wordt getoetst in plaats van te veronderstellen dat geen risico’s aanwezig zijn.

via Accountant > Opinie > Meningen : Leren van de Belastingdienst.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s