Tijdig signaleren en beheersing van belastingrisico’s

KEY Group new logo long
De KEY Group en haar partners hebben een reeks van artikelen gepubliceerd over de nut van statistische steekproeven in kader van tijdig signaleren en beheersing van belastingrisico’s:

  1. Tips Belastingdienst voor overnameadviseurs
  2. Tips Belastingdienst voor accountants
  3. Statistical Auditing: Horizontaal toezicht en single audit

Het eerste artikel is geschreven voor belastingadviseurs en bedrijfsfiscalisten en geeft aan dat door gebruik te maken van een statische steekproef snel  inzicht kan worden verkregen in  hoogte van de belastingrisico’s bij een overname.

In tweede artikel wordt beschreven dat een externe accountant nauwelijks inzicht heeft in het functioneren van belastingprocessen en met een statistische steekproef kan de accountant met minimale kosten en maximaal resultaat feitelijk toetsen of de indirecte belastingpositie nader moet worden onderzocht of niet.  Via een ‘single audit’  kan controle tegelijkertijd plaatsvinden op  alle relevante belastingsoorten zoals: winstbelasting, omzetbelasting, loonheffing en douaneheffingen.

Het laatste artikel zet de vaktechniek van de steekproef  uiteen. Hieruit volgt eveneens dat voor het correct uitvoeren van steekproef multidisciplinaire expertise noodzakelijk is. Naast kennis van indirect tax is ook deskundigheid op het gebied van statistische steekproeven vereist.

De KEY Group en haar partners bieden ondersteuning aan het bedrijfsleven, accountants en bedrijfsfiscalisten:

  • ‘pre-audit’ via statistische steekproef voor diverse belastingsoorten (waaronder ‘single audit’)
  • Begeleiden in boekenonderzoek waarin steekproeven door de belastingdienst is gehanteerd
  • Periodiek toetsen van de effectiviteit van Tax Control Framework door middel van steekproeven

Ferry Geertman (RE CISA) was Director IT Audit en Data Analytics bij Deloitte.  Ferry, mede eigenaar van de KEY Group, heeft ruime ervaring met data-analyse waaronder het opzetten en evalueren van steekproeven.

Hein Kloosterman was voorzitter vaktechniek IT-audit en voorzitter van de kennisgroep Statistical Audit bij de Belastingdienst. Hein heeft ruime ervaring met het (doen) uitvoeren van zogenoemde geïntegreerde controles (single audits). Hein is betrokken bij onderwijs in accountancy, zowel bij Nyenrode als bij de Erasmus Universiteit. Zijn bedrijf adviseert op het gebied van IT-audit en Statistical Audit. Hein’s bedrijf is partner van de KEY Group.

Hein en Ferry zijn beide verbonden aan de Stuurgroep Statistical Auditing. Deze stuurgroep is verbonden met het Limperg Instituut en heeft als doel ‘het bevorderen van het correcte (effectief en efficiënt) gebruik van statistische methoden en technieken bij accountantscontroles en daarmee verwante controles op financiële verantwoordingen en overzichten’.

Bovenstaande artikelen zijn weliswaar geschreven vanuit oogpunt van multinationals, maar zijn vanwege Horizontaal Toezicht ook van toepassing voor het MKB.

De overheid heeft aangegeven de komende jaren meer boekenonderzoeken te laten plaatsvinden en de verwachting is dat de Belastingdienst daarbij meer zal teruggrijpen naar de inhoudelijke toetsing van transacties in plaats van voornamelijk te beoordelen of de processen in orde (lijken te) zijn. Gezien de hoge mate van effectiviteit lijkt een statistische steekproef daarbij de meest reële onderzoeksmethodiek.

In kader van controle van de jaarrekening, een overname, voorbereiden van een toekomstige verkoop of als pre-audit is een dergelijke steekproef interessant omdat via minimale kosten een maximaal resultaat kan worden bereikt door toetsen of de (indirecte) belastingpositie nader moet worden onderzocht. Het geeft inzicht in de hoogte van de belastingrisico’s: “de potentiële aanslag”.

Het voordeel van de KEY Group is dat ook uitsluitend steekproefdeskundigheid kan worden ingekocht en de andere werkzaamheden door jullie zelf worden uitgevoerd. Denk hierbij aan beoordeling van de fiscale fouten en eventuele herstelwerkzaamheden.

Ferry Geertman
Managing Director – KEY Group
Mobile: +31 6 8379 0414
Email: ferry.geertman@key-group.nl

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s