Belastingen in 2015 in NL

  1. Ontvangen belastingen en premies Indirecte belastingen (o.a. omzetbelasting en accijnzen 74,9 miljard)
  2. Gecombineerde heffingen van rijksbelastingen en sociale premies (o.a. loonheffing en inkomensheffing 133,7 miljard)
  3. Overige belastingen (o.a. vennootschapsbelasting en dividendbelasting 21,3 miljard)

Source: Belastingen in 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s