Gezamenlijke aanpak btw-carrouselfraude

Nederland wil dat de EU meer investeert in bestrijding van btw-carrouselfraude. De Belastingdienst doet er alles aan om fraude, ook in internationaal verband, te voorkomen.

De ministers van Financiën van 28 Europese landen spraken zaterdag 23 april over de gezamenlijke aanpak tijdens de  informele Raad voor Economische en Financiële Zaken (Ecofin).

De Belastingdienst werkt in Europees verband al samen met andere belastingdiensten en opsporingsdiensten om btw-carrouselfraude daadkrachtig aan te pakken.

De FIOD heeft daarin voor fraudebestrijding een speciale rol. Internationale samenwerking is belangrijk, want het is bij uitstek een internationaal probleem.

Wat is btw-carrouselfraude?

Bij btw-carrouselfraude frauderen bedrijven met de afdracht en teruggave van btw. Er zijn altijd meerdere bedrijven bij betrokken, meestal grensoverschrijdend. Waarbij minimaal één bedrijf de ontvangen btw niet afdraagt aan de Belastingdienst.

Sneller en beter De aanpak van de Belastingdienst in Nederland is gericht op het voorkomen, snel ontdekken en vroegtijdig stoppen van deze vorm van fraude.

Als in de EU informatie in de toekomst nog beter, sneller en gerichter wordt gedeeld, helpt dit de Belastingdienst in zijn succesvolle aanpak op dit terrein.

Door grensoverschrijdend gebruik te maken van slimme IT zouden we in Europees verband fraudenetwerken sneller en beter kunnen detecteren. In Nederland werkt de Belastingdienst momenteel met nieuwe technologie aan het nog sneller en beter detecteren van potentiële fraude.

Dat is ook één van de speerpunten van de investeringsagenda bij de Belastingdienst.

Gevolgen voor ondernemers

Door deze vorm van fraude loopt de EU niet alleen jaarlijks miljarden euro’s mis, maar het zorgt ook voor verstoring van de markt doordat fraudeproducten onder de marktprijs worden verkocht.

Dit kan voor ondernemers vervelende gevolgen hebben.

Met de gezamenlijke aanpak tegen fraude draagt de Belastingdienst bij aan een gelijk speelveld tussen nationale en internationaal opererende ondernemingen.

Source: Gezamenlijke aanpak btw-carrouselfraude

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s