Rechtbank Arnhem, AWB 12/5055, onderwijsvrijstelling

Is examens afnemen (door derden) onderwijs?

Nee. Het is een met onderwijs samenhangende dienst.

Daarom vallen alleen examens die worden afgenomen ter zake van vrijgesteld onderwijs onder de onderwijsvrijstelling.

Erkenning door het CPION levert geen in rechte te honoreren gewekt vertrouwen op. Wel aannemelijk is dat een deel van het onderwijs was vrijgesteld en dus ook het daarmee corresponderende deel van de examens.

Het aanvinken door de eindexamenkandidaten op een lijst met onderwijsinstellingen van de instelling waar het voorafgaande onderwijs is genoten, levert voldoende bewijs op.

Beroep op gelijkheidsbeginsel in verband met concurrentieverstoring faalt. Feit dat concurrent in andere regio wel voor alle examens de vrijstelling toepast, is niet voldoende voor een geslaagd beroep op het gelijkheidsbeginsel.

Geen integrale proceskostenvergoeding. Het feit dat het geschil ziet op Europese wetgeving of jurisprudentie is geen bijzondere omstandigheid als bedoeld in artikel 2, derde lid, van het Besluit proceskosten bestuursrecht.

Via Rechtbank Arnhem, AWB 12/5055.

Advertisements